Foto Ida Bohlin A o jag med pumigäng från olika platser.